Bóg zapłać za wszystkie ofiary na naszą parafię!
Bank Spółdzielczy w Pszczynie: 71 8448 0004 0027 4834 2001 0002


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

18.04.2021 r.

III Niedziela Wielkanocna


Bóg Zapłać za złożone ofiary. W przyszłym tygodniu kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

Przeżywamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny.


W piątek Uroczystość św. Wojciecha Biskupa i męczennika – głównego Patrona Polski.

W przyszłą Niedzielę obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza.

Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego.  

Bóg zapłać za posprzątanie kościoła.          

W naszym kościele obowiązuje limit 40 wiernych.    


Rodzina zmarłego księdza kanonika Izydora Harazina przekazuje informacje dot. uroczystości pogrzebowej, która odbędzie się w dniu
27 marca (sobota).

* godz. 9.00 - eksportacja w Parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu - dostępna będzie transmisja online - Parafia św. Barbary w Katowicach – Giszowcu (sw-barbara.pl)
* godz. 9.00 - Msza Święta w intencji zmarłego ks. Izydora Harazina w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach.
* godz. 15.00 

Msza pogrzebowa w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach wraz z pochówkiem na cmentarzu parafialnym - dostępna będzie transmisja online - godz. 15.00
 transmisja w pogrzebu w Brzeźcach  
https://www.youtube.com/channel/UC5kS3iTt9RdKy80bfDbyMaw


* godz. 15.00 - Msza Święta w intencji zmarłego ks. Izydora Harazina w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie.
 
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz wynikające z przepisów ograniczenia, rodzina zmarłego składa serdeczną prośbę o udział w Pogrzebie tylko najbliższej rodziny. W trosce o siebie nawzajem, łączmy się we wspólnej modlitwie, wybierając możliwość udziału w pozostałych Mszach Świętych lub łącząc się za pośrednictwem transmisji internetowych.

Ksiądz Izydor Harazin urodził się 12 kwietnia 1947 w Brzeźcach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego w Pszczynie (1961-1965). Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (1965-1972).
W latach
1966-1968 odbył służbę wojskową w tzw. kleryckiej jednostce w Bartoszycach. Służył w jednej kompanii z ks. Jerzym
Popiełuszko. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1972 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa Herberta
Bednorza.
Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: św. Jana Chrzciciela w Brennej (1972-1975; obecnie diecezja
bielsko-żywiecka), św. Filipa i Jakuba w Żorach (1975-1979), Wniebowzięcia NMP w Kobiórze (1979-1983). 8 czerwca
1983 otrzymał dekret budowniczego kościoła pw. św. Barbary w Giszowcu. Przy budowie swą pomoc okazała młodzież
hiszpańska skupiona wokół Opus Dei. Kościół został poświęcony 23 października 1994 przez bpa Gerarda Bernackiego.
Dzięki staraniu ks. Harazina wybudowano w Giszowcu kaplicę mszalną, dom katechetyczny i probostwo. Założył świetlicę
środowiskową profilaktyczno-wychowawczą im. św. Brata Alberta oraz oratorium dla młodzieży. Dał się poznać jako
organizator kolonii zimowych i letnich dla młodzieży, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Opieką duszpasterską otoczył
górników z KWK Staszic. Wraz z byłym wikariuszem parafii ks. dr. Jan Kochlem założył w parafii Szkołę Słowa Bożego
opartą na Lectio divina.
W 2008 roku został mianowany przez abpa Damiana Zimonia kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej w
Katowicach.
26 sierpnia 2012 przeszedł na emeryturę. W 2012 roku został mianowany przez abpa Wiktora Skworca kapelanem
Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES w Katowicach oraz opiekunem duchowym Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w parafii św. Barbary w Katowicach- Giszowcu.
Od 2015 roku przebywał w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i M.B. Częstochowskiej w Pszczynie jako rezydent.


12jpg


Harmonogram sprzątania kościoła 2019/2020 KLIKwLINK