III Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin do Lourdes

Zapraszamy wiernych do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin i wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes. Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. W pielgrzymce będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 350 osób. Więcej informacji na stronie internetowej:
https://dsz.katowice.pl/node/231

16.12.2018r. III Niedziela Adwentu


Bóg Zapłać za złożone ofiary. W przyszłym tygodniu kolekta będzie przeznaczona na remont Katedry w Katowicach.


Obchód chorych w środę od 8:30 w Brzeźcach a od 10.00 w Mizerowie.


Zapraszam dzieci i młodzież na roraty w poniedziałek, środę, czwartek o 17:30. W czwartek zakończymy tegoroczne roraty.

W piątek Msza św. będzie o godzinie 8.00.

Okazja do spowiedzi św. w piątek od 17.00 do 18.00, w sobotę od 17:30.

Z tyłu kościoła można nabyć opłatki.


Bóg zapłać za posprzątanie kościoła.

Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego.

24 maja 2020r. dzieci naszej parafii przystąpią do I Komunii św.
Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się do swojej parafii na 6 miesięcy przed planowanym ślubem / chodzi o parafię zamieszkania, a nie zameldowania!! /. Od ks. Proboszcza otrzymują materiały przygotowujące ich do spotkań w ramach nauk przedślubnych, dnia skupienia i Poradni życia rodzinnego. Materiały są dla każdego z narzeczonych i na ich podstawie przygotowują się do ślubu. Spisanie protokołu odbywa się w innym terminie - nie później niż 3 miesiące przed datą ślubu.

Najbliższy Dzień skupienia  będzie w Adwencie w parafii Radostowice. 

Poradnia Życia Rodzinnego jest czynna w ostatni wtorek każdego miesiąca w parafii Suszec i tam udajemy się, aby odbyć 3 spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego delegowanym przez ks. Abpa Wiktora Skworca.  

Świadectwo chrztu, które należy przynieść do spisania protokołu przedmałżeńskiego jest ważne 6 miesięcy od daty jego wydania. Ponadto przynosimy dyplom ukończenia religii w zakresie szkoły średniej, dyplom ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa / studium przedmałżeńskie /, oraz dokumenty z USC  / ważne 6 miesięcy od daty wydania /. Nie przynosimy dyplomu z bierzmowania bo na akcie chrztu powinna być adnotacja o jego przyjęciu.


6 grudnia na roratach pojawił się św. Mikołaj.

W listopadzie część ministrantów naszej parafii uczestniczyła we Mszy św. w ich intencji. 21 listopada przypada wspomnienie św. Tarsycjusza patrona ministrantów.