INTENCJE MSZALNE


PONIEDZIAŁEK     13.03.2023r.      

17:00   Za ++ Gertrudę i Adama Cisło, syna Franciszka, zięcia Roberta oraz ++
              z rodzin Cisło i Pastuszka.

WTOREK                   14.03.2023r.    
8:00    Za ++ Marię i Emila Kałuża, syna Franciszka, Marka Zdżałek oraz dusze
              opuszczone.

ŚRODA                       15.03.2023r.    
17:00  Za + Bolesława Kozik – Msza św. od rodzin Kokoszka i Szewczyk.

CZWARTEK             16.03.2023r.    
17:00  Za + Edwarda Goliasz – Msza św. od nauczycieli i pracowników ZSP
              w Mizerowie.

PIĄTEK                      17.03.2023r.                                                              
17:00
  Za ++ Anielę i Antoniego Łakota, 4 zięciów, Monikę i Edwarda Musiolik
            oraz + synową.

SOBOTA                     18.03.2023r.              
14:00  
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej
              z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie
              i błogosławieństwo dla Rity Lala z okazji 80.rocznicy urodzin oraz
              o Boże błogosławieństwo dla córek z rodzinami.
17:00  Za + Ludwika Szendera w 1. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA              19.03.2023r.                    
8:00     Za + siostrę Irenę Przygrodzki oraz + ojca Alojzego Gałuszka.
10:30   Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej
            z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Stanisławy
            Sojka z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla
            dzieci z rodzinami.
15:00   Za + Alojzego Goraus w 1. rocznicę śmierci.


PONIEDZIAŁEK     20.03.2023r.      
17:00   Za ++ rodziców Otylię i Jana, ich synów Henryka i Józefa oraz synową
            Gabrielę Lazar.

WTOREK                   21.03.2023r.    
8:00    Za parafian.

ŚRODA                       22.03.2023r.    
17:00  Za ++ rodziców Łucję i Ludwika Fyrla, Jana i Pelagię Pryszcz, córkę
            Karolinę, brata Henryka, Edytę Ledwoń i Józefa Klimek.

CZWARTEK             23.03.2023r.    
17:00  Za + ks. kanonika Izydora Harazin w 2. rocznicę śmierci.

PIĄTEK                     24.03.2023r.                          
17:00
  Za ++ Martę i Franciszka Stebel, ++ córki Annę i Gertrudę, ++ synów
            Józefa i Franciszka oraz ++ z rodzin Stebel i Morcinek.

SOBOTA                     25.03.2023r.              
17:00   Za ++ Joannę i Antoniego Kozik, synów Antoniego i Bolesława oraz synową Pelagię.

NIEDZIELA              26.03.2023r.                
8:00     Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Lazar, brata Kazimierza Lazar oraz ++
             z pokrewieństwa.
10:30  Za + Zofię i Jana Żurek.
15:00  Za + Józefa Szala ze wspomnieniem + żony Otylii oraz za ++ z rodzin
            Szala i Pietryja.


PONIEDZIAŁEK     27.03.2023r.      
17:00   Za ++ rodziców Danutę i Jana Niedziela oraz ++ dziadków Annę
              i Antoniego Niedziela.

WTOREK                   28.03.2023r.    
8:00    Za ++ Bolesława i Jadwigę Lazar, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
            oraz za ++ sąsiadów i kapłanów.

ŚRODA                       29.03.2023r.    
17:00  Za ++ braci Jana i Stanisława, ++ rodziców Marię i Jana Foks, + teściową
            Emilię Szmak, ++ dziadków i rodzeństwo, ++ z rodzin Foks, Płonka
            i Szmak oraz ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK             30.03.2023r.    
17:00  Za ++ rodziców Bronisławę i Franciszka Białas, + brata Andrzeja,
            bratową Joannę, bratanka Arkadiusza, ++ teściów Józefę i Jana Pudełko
            oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK                     31.03.2023r.                          
17:00
  Za ++ rodziców Jana i Marię Godziek, córki, synów, synową, zięciów,
            wnuki i dziadków z obu stron oraz ++ rodziców Marię i Franciszka Maśka.

SOBOTA                     1.04.2023r.                
17:00   O Boże błogosławieństwo dla Leokadii Majda z okazji 50. rocznicy
              urodzin, ze wspomnieniem + córki Marceliny.

NIEDZIELA              2.04.2023r.     NIEDZIELA PALMOWA         
8:00     Za + Annę Poręba, ze wspomnieniem + męża Henryka i syna Józefa.
10:30  Za ++ rodziców Marię i Antoniego Dziurosz oraz + Leszka Jarczok.
15:00  Za + Marię Wuzik w 3. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i synową
            Joannę Wuzik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.