INTENCJE MSZALNEPONIEDZIAŁEK     4.10.2021r.
17:00   Za + Stanisława Lazar, ++ rodziców i rodzeństwo, ++ z rodziny Balcarek
            oraz dusze opuszczone.

WTOREK                   5.10.2021r.
8:00
    Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Kozik, syna Alojzego oraz dusze
            w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA                       6.10.2021r.
17:00  Za ++ Marię i Karola Czysz, córkę Krystynę, zięcia Floriana i Stanisława,
              wnuczkę Gabrielę oraz ++ z rodzin Czysz i Gruszka.

CZWARTEK             7.10.2021r.
17:00  Za + ojca i męża Tadeusza Żmij.

PIĄTEK                      8.10.2021r.                                                    
17:00
  Za ++ Monikę i Franciszka Nogły, Monikę i Franciszka Pryszcz, Leszka
            Simka, ++ księży oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

SOBOTA                     9.10.2021r.    
12:00  
Ślub: Weronika Paździor – Szymon Smorzik.
17:00  Za ++ Marię i Jana Foks, ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo i dzieci
            oraz ++ kapłanów.

NIEDZIELA              11.10.2021r.        
8:00     Za + Czesława Tetla – Msza św. od rodziny Majewskich z Radomska.
10:30  Za + Bernadetę Godziek w 5. rocznicę śmierci.
13:00   Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej w intencji
              rodziców w podziękowaniu za dar życia i wychowanie od nowożeńców
              Weroniki i Szymona.
15:00   Chrzty i roczki.

PONIEDZIAŁEK     11.10.2021r.
16:00  
Za + Łucję Karkoszka w 30-tym dniu po śmierci.
17:00   Za ++ rodziców Annę i Ludwika Sojka, Bertę i Ludwika Waleczek oraz
            ++ dzieci.

WTOREK                   12.10.2021r.
8:00    Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej
            z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji
            Stanisławy i Andrzeja Sojka oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci
             z rodzinami.

ŚRODA                       13.10.2021r.
17:00  Za + Alojzego Harazin.

CZWARTEK             14.10.2021r.
17:00  Za ++ Gertrudę i Adama Cisło, syna Franciszka i zięcia Roberta Paszek.

PIĄTEK                      15.10.2021r.                                                  
17:00
  Za + Marka Mamok – Msza św. od rodziny Machnik, Masny i Niebudek.

SOBOTA                     16.10.2021r.    
12:00  
Ślub: Klaudia Lazar – Artur Michalik.
13:30  Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej
            z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Łucji
            i Arkadiusza Boryś z okazji 60. rocznicy ślubu oraz o Boże  
            błogosławieństwo dla całej rodziny.
17:00  Za + Różę Duży w 1. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA              17.10.2021r.        
8:00     Za + Czesława Tetla – Msza św. od zakładu pogrzebowego „MAMOK”.
10:30  Za + Marię Gamża w 10. rocznicę śmierci, + męża Pawła, córkę Reginę,
              rodziców, teściów oraz + ks. Zbigniewa Gamża.
15:00   Za + męża Sylwestra Gruszka, ++ rodziców Karola i Jadwigę Chiżyński,
            Edwarda i Janinę.


PONIEDZIAŁEK     18.10.2021r.
17:00   Za + Damiana Stebel w 3. rocznicę śmierci ze wspomnieniem ++
            dziadków Jadwigę i Jana Stebel.

WTOREK                   19.10.2021r.
8:00    Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Foks, 5 braci, bratowe Lidię i Łucję,
            + matkę Martę, ++ z pokrewieństwa oraz dusze opuszczone.

ŚRODA                       20.10.2021r.
17:00  Za + Monikę Jarosz na pamiątkę 100. rocznicy urodzin, ze wspomnieniem + męża Kazimierza, + syna Stanisława, ++ rodziców.

CZWARTEK             21.10.2021r.
17:00  Za + ks. Bolesława Ziebura, + brata Józefa i Henryka oraz ++ rodziców.

PIĄTEK                      22.10.2021r.                                                  
17:00
  Za ++ Franciszka i Jadwigę Dulemba, + ks. proboszcza Ernesta Bojok,
              jego matkę i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA                     23.10.2021r.    
17:00  Za ++ rodziców Bronisławę i Franciszka Białas, ++ teściów Józefę i Jana
            Pudełko, brata Andrzeja Białas, bratowa Joannę i bratanka Arkadiusza.

NIEDZIELA              24.10.2021r.        
8:00     Za + Marka Mamok – Msza św. od babci Małgosi z Kobielic.
10:30  Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej
              z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Jana
              i Anny Kuśnierz oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.
15:00   Za ++ Józefa Gałuszka, Anielę i Jana Otręba, brata Eugeniusza, Jerzego
            Bargieł, ++ teściów i dziadków z obu stron.


PONIEDZIAŁEK     25.10.2021r.
17:00   Za ++ Teodora i Marię Piegza oraz ++ z rodzin Piegza i Mrowiec.

WTOREK                   26.10.2021r.
8:00    W pewnej intencji.

ŚRODA                       27.10.2021r.
17:00  Za + Elżbietę Krzysteczko na pamiątkę urodzin.

CZWARTEK             28.10.2021r.
17:00  Za + Helenę Chrapeć – Msza św. od zakładu pogrzebowego „MAMOK”.

PIĄTEK                      29.10.2021r.                                                  
8:00
    Za parafian.

SOBOTA                     30.10.2021r.    
17:00  Za ++ rodziców Antoniego i Marię Dziurosz, + Leszka Jarczok oraz ++
            z rodzin Dziurosz, Gazda i Barchański.

NIEDZIELA              31.10.2021r.        
8:00     Za ++ Zofię Fydrych, Henryka Świerkot i ++ dziadków z rodzin Fydrych,
            Hanslik, Świerkot i Mucha.
10:30  Za + ks. prałata Alojzego Zuber w 1. rocznicę śmierci.
15:00   Za + Czesława Tetla – Msza św. od żony i dzieci z rodzinami.