INTENCJE MSZALNE


NIEDZIELA            3.09.2023r.                
08:00 W intencji rodziny Jana Nowaka ze wspomnieniem + żony Teresy i syna
              Krzysztofa oraz o błogosławieństwo i opiekę MB Szkaplerznej dla dzieci
              i ich rodzin.


10:30  Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej
            z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Jana Wuzika
            z okazji 80. rocznicy urodzin. Te Deum


15:00  Za + Czesława Gamżę – Msza św. od Andrzeja i Magdy z rodzinami.

 

PONIEDZIAŁEK     4.09.2023

16:00

 

 

17:00

W intencji Dyrekcji i Grona Pedagogicznego, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów szkół z Brzeźc i Mizerowa o światło Ducha Świętego i błogosławieństwo na nowy rok szkolny.


Za + Anielę Godziek, Jadwigę i Franciszka Godźków, Bertę i Edwarda Waleczków, Ryszarda Waleczka oraz ++ z rodzin Godziek i Kukla.

 

WTOREK                 5.09.2023

  8:00

 

Za ++ rodziców Różę i Augustyna Dziuroszów oraz ++ dziadków Karolinę
i Pawła Dziuroszów.

 

ŚRODA                     6.09.2023

17:00

 

Za ++ rodziców Bronisławę i Franciszka Białasów, + brata Andrzeja, bratową Joannę, bratanka Arkadiusza, ++ teściów Józefę i Jana Pudełków oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK            7.09.2023

  8:00

17:00

 

W intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.

 

PIĄTEK                     8.09.2023

14:00

17:00

Ślub: Izabela Lazar i Mateusz Kałuża.

Za ++ z rodziny Kwoll i Steidten

 

 

SOBOTA                   9.09.2023

17:00

 

Za ++ rodziców Marię i Józefa Ruśnioków, syna, dwie córki, trzech zięciów, Wiktorię Balcarek i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA           10.09.2023

  8:00


10:30

 


15:00

 

Za ++ członków II Róży Różańcowej: Bronisławę Niedzielę, Stefanię Markiton, Cecylię Grabowską i Alicję Gruszkę.

Dożynki: Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej i św. Izydora z podziękowaniem za tegoroczne plony oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rolników, emerytów rolniczych i ich rodzin. Te Deum.

Do Dzieciątka Jezus w intencji Oliwii Gruszki i  Macieja Mitki z okazji chrztu św. oraz rocznych dzieci: Wojciecha Sojki, Marcela Nogłego i Wojciecha Paszka  oraz o błogosławieństwo dla ich rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK     11.09.2023

17:00

 

Za + Czesława Gamżę – Msza św. od Koła Emerytów z Brzeźc.

WTOREK                  12.09.2023

  8:00

 

W pewnej intencji.

ŚRODA                     13.09.2023

17:00

 

 

19:00

 

Za + Bogumiłę Ledwoń, siostrę Barbarę, Helenę i Augustyna Ledwoniów,
++ rodziców, teściów, wnuczkę Agnieszkę, braci, bratową, siostrę ze szwagrem,++ z rodzin Ledwoń i Kopala oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Do Matki Bożej Fatimskiej o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników.

 

CZWARTEK           14.09.2023

17:00

 

 

Za ++ dziadków: Joannę i Józefa Jaworskich, Bronisławę i Franciszka Białasów, Stefanię i Józefa Pławeckich, Helenę i Pawła Kusiów, ++ ciocie: Joannę, Krystynę i Halinę, ++ wujków: Franciszka, Mariana i Marka oraz + kuzyna Arkadiusza.

 

PIĄTEK                    15.09.2023

17:00

 

 

Za + mamę Irenę Matysek oraz + ojca Andrzeja Lorka, a także ich ++ rodziców
i pokrewieństwo z obu stron.

 

SOBOTA                   16.09.2023

17:00

 

Za ++ Martę i Franciszka Korusów i + córkę Pelagię.

NIEDZIELA             17.09.2023

  8:00


10:30

 

13:00

 

 


15:00

 

Za + Leszka Kojzara, Annę i Józefa Lasków, syna Jana, Zofię i Wincentego Borysiów oraz ++ z rodzin Kojzar i Lasek.

Za + męża Franciszka Grzegorzka, ++ rodziców i teściów, brata Stanisława, bratową Barbarę oraz bratanicę Agnieszkę.

Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Bronisławy i Stanisława Smorzików z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla córek z rodzinami.
Te Deum.

Za + Łucję Boryś – Msza św. od rodzin Kania, Kiecok i Puda.

 

 

PONIEDZIAŁEK     18.09.2023

17:00

 

 

Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Kozików, syna Alojzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK                 19.09.2023

  8:00

 

Za + Marka Dziurosza – Msza św. od koleżanek z pracy żony.

ŚRODA                     20.09.2023

16.00  Za + Reginę Walczewską w 30 dzień po śmierci.

17:00

 

Za + męża Franciszka Goldę, zięcia Józefa Swadźbę oraz ++ z rodzin Golda, Starzyczny i Waleczek.

 

CZWARTEK           21.09.2023

17:00

 

 

Za ++ rodziców Marię i Jana Godźków, córki, synów, synową, zięciów i wnuki oraz ++ Marię i Franciszka Maśków.

PIĄTEK                     22.09.2023

17:00

 

Za + Franciszka Przybyłę, ++ rodziców z obu stron oraz ++ rodzeństwo.

SOBOTA                   23.09.2023

17:00

 

Za ++ Zofię i Józefa Ruśnioków, syna Czesława i wnuczkę Marcelinę.

NIEDZIELA             24.09.2023

  8:00

10:30
15:00

 

Za ++ rodziców Krystynę i Ryszarda Grzegorzków oraz ++ dziadków z obu stron.

Za + żonę i mamę Beatę Fydrych w 3. rocznicę śmierci.

Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Jolanty i Krystiana Pryszczów z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Te Deum. Po mszy błogosławieństwo rocznego dziecka: Mii Ziebury.

 

PONIEDZIAŁEK     25.09.2023

17:00

 

 

Za ++ rodziców Zuzannę i Konrada Dziuroszów, ++ teściów
i rodzeństwo oraz ++ z rodzin Harazin, Dziurosz i Krawczyk.

WTOREK                 26.09.2023

  8:00

 

Za + Zofię Fydrych, Henryka Świerkota oraz ++ z rodzin Fydrych, Hanslik, Świerkot i Mucha.

 

ŚRODA                     27.09.2023

17:00

 

W intencji Jana Langera z okazji urodzin oraz dzieci z rodzinami.

 

CZWARTEK           28.09.2023

17:00

 

Za ++ Weronikę i Ludwika Kokoszków, syna Hieronima i zięcia Stanisława.

 

PIĄTEK                     29.09.2023

17:00

 

Za + Henryka Fyrlę na pamiątkę urodzin.

SOBOTA                   30.09.2023

15.30  Do Dzieciątka Jezus w intencji rocznego dziecka Antoniego Waleczka  oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla jego rodziców i chrzestnych.

17:00

 

Za ++ Otylię i Jana Marksów, siostrę Wiktorię, ++ Marię i Jana Foksów oraz ++ z rodzin Waleczek, Marks, Foks i Płonka.

 

NIEDZIELA               1.10.2023

  8:00


10:30

 

 


15:00

 

Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji Gerdy i Jana Goldów
oraz ich dzieci z rodzinami.

Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie dla Arkadiusza Borysia oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i radość nieba dla + żony Łucji.


O dar nieba za ++ rodziców Emilię i Józefa Steblów, Annę
i Wilhelma Goliaszów ++ braci, siostrę i zięcia Bogusława.