SAKRAMENTY


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się do swojej parafii na 6 miesięcy przed planowanym ślubem / chodzi o parafię zamieszkania, a nie zameldowania!! /. Od ks. Proboszcza otrzymują materiały przygotowujące ich do spotkań w ramach nauk przedślubnych, dnia skupienia i Poradni życia rodzinnego. Materiały są dla każdego z narzeczonych i na ich podstawie przygotowują się do ślubu. Spisanie protokołu odbywa się w innym terminie - nie później niż 3 miesiące przed datą ślubu.

Najbliższy Dzień skupienia  będzie w Adwencie w parafii Radostowice. 

Poradnia Życia Rodzinnego jest czynna w ostatni wtorek każdego miesiąca w parafii Suszec i tam udajemy się, aby odbyć 3 spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego delegowanym przez ks. Abpa Wiktora Skworca.  

Świadectwo chrztu , które należy przynieść do spisania protokołu przedmałżeńskiego jest ważne 6 miesięcy od daty jego wydania. Ponadto przynosimy dyplom ukończenia religii w zakresie szkoły średniej, dyplom ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa / studium przedmałżeńskie /, oraz dokumenty z USC  / ważne 6 miesięcy od daty wydania /. Nie przynosimy dyplomu z bierzmowania bo na akcie chrztu powinna być adnotacja p jego przyjęciu.


I Komunia św.


Bierzmowanie